Friday, June 15, 2018

SELL TÀI KHOẢN ADOBE CLOUD + ADOBE STOCK BẢN QUYỀN

Bán tài khoản Adobe Clound + Adobe Stock bản quyền

Tất cả ứng dụng của Adobe Cloud  2018
Photoshop - Image editing and compositing
Illustrator - Vector graphics and illustration
InDesign - Page design and layout for print and digital publishing
Illustrator Draw - Vector drawing anywhere
Typekit - Thousands of fonts from the world's leading type foundries
Adobe XD - Design and prototype user experiences for web and mobile
Adobe Muse - Design and publish websites without writing code
Dreamweaver  - Design and develop modern, responsive websites
Premiere Pro - Video production and editing
After Effects - Cinematic visual effects
Audition - Audio recording, mixing, and restoration
Character Animator - Animate your 2D characters in real time
Adobe Story - Collaborative screenwriting and pre-production
Adobe Premiere Clip - Video editing on the go
* và nhiều ứng dụng khác

 Giá: 850.000 vnd/1 năm bảo hành 6 tháng▶️ B  Gia/6 t
▶️ Sau khi bạn thanh toán xong, mình sẽ gửi tài khoản trong vòng 24h. (nếu tài khoản có sự cố gì, các bạn vui lòng inbox, và nếu có bảo hành thì mình sẽ thay thế trong vòng 24-48h) 
▶️  M Mo       fdgjfdogjf d  Mỗi tài khoản sẽ có 10 Adobe stock sử dụng Free mỗi tháng
😍 Inbox ngay nhé các bạn.