Thursday, August 16, 2018

BÁN TÀI KHOẢN LYNDA PREMIUM LIFETIME

Tài khoản Lynda Premium Lifetime
 Account trang Lynda.com chuyên cung cấp các khóa học trực tuyến qua video với hàng ngàn khóa học chất lượng trong mọi lĩnh vực IT, Designer, Photos...
☑ Bạn có thể học trên mọi nền tảng: PC, Mac, Web, App Android, IOS
 Giá 299k/lifetime (Giá gốc 899k/1 tháng - Giá website 29$/tháng)
☑ Note: Chỉ một user sử dụng, không share công khai, có thể đổi username và password, còn lại không change những thứ khác, nếu vi phạm sẽ không được bảo hành!

Tài khoản Lynda Premium Lifetime