Friday, March 16, 2018

BÁN KEY OFFICE FOR WIN - FOR MAC - OFFICE 365

Bảng Giá Office bản quyền  
  Microsoft Office Pro Plus 2010--------250k/bảo hành 1 năm 1 đổi
  Microsoft Office Pro Plus 2013--------350k/bảo hành 1 năm 1 đổi
  Microsoft Office Pro Plus 2016--------450k/Bảo hành 3 tháng
  Microsoft Office 365 E3---------------30$/1 năm/Bảo hành 1 năm (Tính theo tỉ giá VCB hàng ngày)

Office for Mac
  Microsoft Office for Mac 2011--------------250k/bảo hành 1 năm 1 đổi
  Microsoft Office for Mac 2016--------------hết hàng