Tuesday, March 20, 2018

Tài khoản Mail Server sử dụng nền tảng Office 365

Tài khoản Mail Server sử dụng nền tảng Office 365

 Không giới hạn tên miền được sử dụng
 Không giới hạn số người dùng
 Mỗi người dùng có 5TB OneDrive for Business để lưu trữ và làm việc
 Mỗi tài khoản Email có 50GB lưu trữ
 Hội thảo truyền hình qua Skype for Business
 Giá 8.499k (Giá website 5$/1 người dùng/tháng)
 Giá 4.999k cho tài khoản 1 tên miền