Saturday, April 28, 2018

TÀI KHOẢN LINUXACADEMY

Linyx academy cung cấp những khóa học chuyên sâu và khóa học về chứng chỉ Linux, AWS, Azure, Google, Openstack, Devops, Big data, và các chứng chỉ hàng đầu về network...
Link web: https://linuxacademy.com/
Giá sell: 550k/1 năm/ bảo hành 1 năm
Liên hệ: chatbox hoặc facebook.com/vic2006vn/

Tài khoản Linux Academy