Friday, June 15, 2018

Bảng giá Key Window - Office bản quyền mới nhất

Key Window bản quyền
  Key win 7-8-10 ------- đồng giá: 300k/1 key/1PC
  Bảo hành 1 năm 1 đổi
  Key 20 máy Microsoft Windows 10 Professional - Giá 2 triệu
  Key 50 máy Microsoft Windows 10 Professional - Giá 2.5 triệu 
☑  Windows Server 2016 and R2 - 300k
  Bảo hành 1 năm 1 đổi


Bảng Giá Office bản quyền  
  Microsoft Office Pro Plus 2010--------250k/bảo hành 1 năm 1 đổi
  Microsoft Office Pro Plus 2013--------350k/bảo hành 1 năm 1 đổi
  Microsoft Office Pro Plus 2016--------550k/Bảo hành 3 tháng
  Microsoft Office 365 E3---------------30$/1 năm/Bảo hành 1 năm (Tính theo tỉ giá VCB hàng ngày)

Office for Mac
  Microsoft Office for Mac 2011--------------350k/bảo hành 1 năm 1 đổi
  Office 2016 Mac Home and Business--------------550k/ bảo hành 1 năm 1 đổi 1